Claudiu Paraschivescu

423 oferte au fost gasite

Avans 5% | Prima Casa | Finisaje Premium.
37.000EUR
comision 0
Metalurgiei
34 mp
1
1
Metrou Brancoveanu | Finalizat | Acte Gata !
95.000EUR
comision 0
Brancoveanu
63 mp
2
1
Metrou Dristor | Finalizat | Direct Dezvoltator.
84.000EUR
comision 0
Dristor
56 mp
2
1
Zona Piata Sudului | Finisaje Premium | Comision 0.
71.500EUR
comision 0
Piata Sudului
57 mp
2
1
Metrou Tineretului | Incalzire prin pardoseala | Comision 0.
79.500EUR
comision 0
Tineretului
49 mp
1
1
Finalizat | Metrou 1 Decembrie | Finisaje La Alegere.
52.000EUR
comision 0
1 Decembrie 1918
50 mp
2
1
Metrou Dimitrie Leonida | Curte 20 mp | Finisaje la Alegere.
52.000EUR
comision 0
Dimitrie Leonida
42 mp
2
1
Zona Eroii Revolutiei | Mutare Imediata | Curte 25mp
76.190EUR
comision 0
Eroii Revolutiei
64 mp
3
1
Metrou Tineretului | Finisaje Premium | Direct Dezvoltator.
114.500EUR
comision 0
Tineretului
81 mp
2
1
Zona Decebal, Pret Promotional, Comision 0.
133.500EUR
comision 0
Decebal
79 mp
3
1
Metrou Aparatorii Patriei | Zona Linistita | Comision 0.
85.000EUR
comision 0
Aparatorii Patriei
71 mp
2
1
Metrou Titan | Parc IOR | Comision 0.
98.000EUR
comision 0
Titan
80 mp
3
2
Zona Piata Sudului | Finisaje Premium | Comision 0.
71.500EUR
comision 0
Piata Sudului
57 mp
2
1
Garsoniera | Finalizata |  Mutare imediata.
19.900EUR
comision 0
1 Decembrie 1918
15 mp
1
1
Metrou Titan | Parc Titan | Direct Dezvoltator.
62.500EUR
comision 0
Titan
50 mp
2
1