Aura Cismelaru

189 oferte au fost gasite

Metrou- 1 Decembrie- bloc finalizat!
64.286EUR
comision 0
1 Decembrie 1918
57 mp
2
1
Colentina, Prima Casa, Parc, Dezvoltator, bloc finalizat!
68.000EUR
comision 0
Doamna Ghica
56 mp
2
1
Terasa- Nicolae Grigorescu- metrou, BLOC FINALIZAT!
105.000EUR
comision 0
Nicolae Grigorescu
118 mp
3
1
Apartament finalizat mutare rapida, curte, acces rapid RATB!
80.952EUR
comision 0
Giurgiului
70 mp
3
1
Aparatorii Patriei, 4 min metrou, finisaje premium,prima casa!
65.238EUR
comision 0
Piata Sudului
61 mp
2
1
Piata Sudului-spatios, ansamblu rezidential, metrou 5 min!
87.620EUR
comision 0
Piata Sudului
84 mp
3
2
PRET PROMOTIONAL- APARTAMENT NOU- METALURGIEI!
66.572EUR
comision 0
Metalurgiei
64 mp
3
1
Spatios- Metrou- Stradal- Comision 0!
118.000EUR
comision 0
Mihai Bravu
78 mp
3
2
Mihai Bravu-apartament nou- comision 0!
81.000EUR
comision 0
Mihai Bravu
53 mp
2
1
Terasa spectaculoasa, zona verde, acces rapid metrou si parc!
126.000EUR
comision 0
Titan
115 mp
3
2
Apartament, pozitie excelenta, Titan, metrou- 6 minute, comision 0 !
103.000EUR
comision 0
Titan
80 mp
3
2
Spatios - Central-  Piata Alba Iuia !
101.500EUR
comision 0
Decebal
60 mp
2
1
Pozitie excelenta  - finisaje premium- comision 0!
133.500EUR
comision 0
Decebal
78 mp
3
2
Central - finisaje premium- comision 0!
97.000EUR
comision 0
Decebal
57 mp
2
1
Pozitie excelenta- Parc- Metrou-Titan IOR!
62.500EUR
comision 0
Titan
50 mp
2
1